Prezentacje dla delegatów

Już jutro miasta walczące o tytuł gospodarza EXPO 2020 będą miały ostatnią szansę, by przekonać do siebie przybyłych do Paryża delegatów z 168 krajów. Zwycięzca zostanie ogłoszony po zakończeniu głosowania. Każdy z czterech kandydatów (Dubaj, Sao Paulo, Izmir oraz Jekaterynburg) zaprezentuje 20 minutową prezentację końcową, której zawartość, jakość oraz aspekt emocjonalny będą miały ostatnią szansę zjednać sobie głosy przybyłych do Paryża delegatów zgromadzenia Bureau International des Expositions (BIE).

Szczegóły prezentacji końcowych.

Walne Zgromadzenie składa się z delegatów wyznaczonych przez państwa członkowskie i może wahać się od jednego do trzech przedstawicieli. Bez względu na liczbę oddelegowanych do głosowania, każde z państw dysponuje jednak wyłącznie jednym głosem. Nie istnieją jednak szczególne przepisy dotyczące scenariuszy ostatecznych prezentacji, a ich znaczenie powszechnie uważa się za symboliczne, gdyż większość z delegatów najprawdopodobniej odda swój głos zgodnie z decyzją podjętą przez poszczególne rządy ich krajów. Scenariusz podjęcia decyzji tuż przed procedurą głosowania może zdarzyć się jedynie w przypadku krajów, które nie sprecyzowały szczegółowej instrukcji głosowania w każdej z trzech poszczególnych rund.

Przebieg głosowania.

Po zakończeniu czterech prezentacji miast ubiegających się o tytuł gospodarza Expo 2020 zostanie wyznaczona przerwa na lunch, po upływie której – w sali konferencyjnej – odbędzie się elektroniczne głosowanie, przy pomocy specjalnie przygotowanych kabin. Czas trwania głosowania wynieść może nawet kilka godzin, a jego przebieg obejmował będzie kolejno trzy głosowania tajne. Kandydat z najmniejszą ilością głosów zostanie wyeliminowany po upływie każdej z rund. W przypadku kiedy kandydat otrzyma dwie trzecie wszystkich głosów wśród 168 państw członkowskich BIE w pierwszym lub drugim głosowaniu, kraj ten zostanie natychmiast ogłoszony zwycięzcą konkursu. Do strefy głosowania dostęp uzyskać mogą wyłącznie delegaci BIE oraz personel sekretariatów.

Miasto-gospodarz zostanie ogłoszone po oddaniu głosów przez delegatów z 168 krajów zgromadzenia Bureau International des Expositions (BIE).

Skomentuj